مادر
توسط : گردباد
خــــدا کند که بدانی چقدر محتاج است      

     نگاه خسته من به دعای چشمانت مادر

شنبه 3/9/1386 - 23:5
پسندیدم 0
UserName