آیات الهی
توسط : maceha

تقوی مورد مدح و ثنای خداوند است: چنانچه میفرماید : اگر صبر کنید و پرهیزگار باشید از استواری کارهای دین و درستی نشانه های ثبات

بر آن ویا از حقایق  ایمان است.

شنبه 3/9/1386 - 22:45
پسندیدم 0
UserName