بهترين كارها، شغل كشاورزى است ، چون كه .....
امام رضا ( علیه السلام ) فرمودند:

بهترين كارها، شغل كشاورزى است ، چون كه در نتيجه كشت و تلاش ، همه انسان هاى خوب و بد از آن استفاده مى كنند.
امّا استفاده خوبان سبب آمرزش گناهان مى باشد، ولى استفاده افراد فاسد و فاسق موجب لعن ايشان خواهد شد، همچنين تمام پرنده ها و چرندگان از تلاش و نتيجه كشت بهره مند خواهند شد.
شنبه 3/9/1386 - 19:58
پسندیدم 0
UserName