هرگاه واليان و مسئولان حكومت دروغ گويند ......
امام رضا ( علیه السلام ) فرمودند:

هرگاه واليان و مسئولان حكومت دروغ گويند باران نمى بارد، و اگر رئيس حكومت ، ظلم و ستم نمايد پايه هاى حكومتش سست و ضعيف مى گردد؛ و چنانچه مردم زكات و خمس مالشان را نپردازند چهارپايان مى ميرند.
شنبه 3/9/1386 - 19:50
پسندیدم 0
UserName