شفاى هزار نوع درد و مرض ، در گیاه ......
امام رضا ( علیه السلام ) فرمودند:

گياه كاسنى شفاى هزار نوع درد و مرض است ، كاسنى هر نوع مرضى را در درون انسان ريشه كن مى نمايد.
شنبه 3/9/1386 - 19:42
پسندیدم 0
UserName