هركس هنگام خروج از منزل براى حوايج زندگى خود، .......
امام رضا ( علیه السلام ) فرمودند:

هركس هنگام خروج از منزل براى حوايج زندگى خود، صورت خويش را با گلاب خوشبو و معطّر نمايد، دچار ذلّت و خوارى نخواهد شد.
شنبه 3/9/1386 - 19:41
پسندیدم 0
UserName