گرمترین نقطه کره ی زمین

آیا میدانستی که :

کویر لوت گرمترین نقطه کره ی زمین است؟

شنبه 3/9/1386 - 19:29
پسندیدم 0
UserName