تنها گیاهی که واحد خرید و فروش آن مثقال است

آیا میدانستی که :

زعفران تنها گیاهی است که واحد خرید و فروش آن مثقال است؟

شنبه 3/9/1386 - 19:26
پسندیدم 0
UserName