جایی که..........
توسط : kavire_teshne

جایی که هیچ شاهدی برای اثبات دلایل وجود ندارد،اثر دستها ما را متقاعد می سازد که خدایی هم هست.

شنبه 3/9/1386 - 17:50
پسندیدم 0
UserName