آدم نشدی!!!!!!!!
توسط : kavire_teshne

تو بالا رفتی،تار شدی،پایین اومدی، پود شدی،پیر شدی،گریه شدی،جوون شدی،خنده شدی،خان شدی،بنده شدی،خروس سرکنده شدی،میوه شدی،هسته شدی،امید شدی،یائس شدی،ستاره نحس شدی..................خلاصه آدم نشدی!!!!!!!!

شنبه 3/9/1386 - 17:49
پسندیدم 0
UserName