چند درجس؟
توسط : kavire_teshne

اگه امروز دمای هوا صفر درجه باشه و فردا دو برابر امروز سرد بشه، هوای فردا چند درجه است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شنبه 3/9/1386 - 17:47
پسندیدم 0
UserName