پيروزى عفو و گذشت

امام رضا(ع):

مـا التقت فئتـان قط الا نصـر اعظمهمـا عفـوا.

گروه با هم رو به رو نمى شوند , مگر اين كه نصرت و پيروزى با گروهى است كه عفو و بخشش بيشترى داشته باشد.

شنبه 3/9/1386 - 14:3
پسندیدم 0
UserName