رضايت به رزق اندك

امام رضا(ع):

من رضى عن الله تعالى بالقليل من الرزق رضى الله منه بالقليل من العمل.
هر كـس به رزق و روزى كم از خدا راضى باشد, خداوند از عمل كم او راضى باشد.

شنبه 3/9/1386 - 13:51
پسندیدم 0
UserName