راز پوشى در كارها
راز پوشى در كارها

امام رضا(ع):

عليكـم فى اموركـم بالكتمان فـى امور الدين و الدنيا فانه روى (( ان الاذاعه كفر)) و روى (المذيع و القاتل شريكان) و روى (ما تكتمه مـن عدوك فلا يقف عليه وليك).

 
بـر شمـا بـاد به راز پـوشـى در كـارهـايتـان در امـور ديـن و دنيـا. روايت شده كه (افشاگرى كفر است) و روايت شده « كسى كه افشاى اسرار مـى كند با قاتل شـريك است» و روايت شـده كه«هـر چه از دشمـن پنهان مـى دارى, دوست توهم بر آن آگاهى نيابد».

شنبه 3/9/1386 - 13:42
پسندیدم 0
UserName