پرسش از دانشمندان
   

رسول الله (صلّی ‌الله‌ عليه‌ وآله):


سائِلُوا العُلَماءَ وَخاطِبُوا الحُكَماءَ وَجالِسُوا الفُقَراءَ.


از عالمان پرسش کنید، باحکیمان هم‌صحبت شوید و با

تهیدستان هم‌نشینی کنید.

 

Ask (questions from) the

learned, speak with the

wise, and associate with the

 

 poor.

 

تحف العقول، ص 34

شنبه 3/9/1386 - 12:59
پسندیدم 0
UserName