دانستنيهاي جالب علمي
توسط : jadval

دانستنيهاي جالب علمي
(قسمت سوم)

يا ميدانستي که در هر ثانيه خورشيد 540 ميليون تن هيدروژن را به 495 ميليون تن هليم تبديل ميکند .

فرايند 45 ميليون تن ماده به انرژي تبديل ميشود که به شکل نور به زمين ميرسد.

آيا ميدانستي تشکيل و تولد سياره اي مشابه زمين حداقل به سه ميليون سال نياز دارد.

يا ميدانستي که براي فرار از جاذبه زمين سرعت 11کيلومتر در ثانيه کافي هست.

اما در مورد سياهچاله حتي بالاترين سرعت ممکن يعني سرعت نور (سيصد هزارکيلومتر/ثانيه) هم براي فرار از جاذبه شون کافي نيست.

آيا ميدانستي که در جهان بطور متوسط هر شش و نيم ثانيه يک نفر به خاطر عوارض دود سيگار جان خود را از دست ميدهد.

آيا ميدانستي که در دنيا بيش از دو ميليارد نفر دسترسي به برق ندارند

آيا مپدانستي که 64 درصد از انرژى توليدى جهان را کشورهاى صنعتي مصرف ميکند.

آيا ميدانستي که در هر ثانيه بيش از 5000 بيليون بيليون الکترون به صفحه تلويزيون بر خورد ميکند و تصويرى را که شما تماشا مي بوجود مى آورد.

آيا ميدانستي که داغ ترين نقطه کره زمين در دالول اتيوپي است.

منطقه در يک روز عادي دماي هوا در سايه به 94 درجه فارنهايت ميرسد.

آيا ميدانستي که فشار در مرکز خورشيد تقريبا 700 ميليون تن بر شش و نيم سانتي متر مربع است .

آيا ميدانستي که عدد 2520 را ميتوان بر اعداد 1 تا 10 تقسيم نمود بدون آنکه خارج قسمت کسري داشته باشد .

آيا ميدانستي که جرم دور افتاده ترين سياهچاله اى را که تاکنون شناسايى شده است هزار تريليون «10 به توان 15» برابر جرم زمين يا به عبارت ديگر سه ميليارد برابر خورشيد است .

اين سياهچاله 13 ميليارد سال نورى از زمين فاصله دارد.

آيا ميدانستي زادگاه ميوه کيوى کشور چين ميباشد ، چيني ها سالانه فقط دويست تن کيوى از بوته هاى خودرو برداشت ميکنند.

آيا ميدانستيد که ظروف پلاستيکي تقريبا پنجاه هزار سال در برابر تجزيه و فساد مقاومند.

آيا ميدانستي که قد انسان تا 20 الي 25 و گاها" تا 40 سالگى بلند ميشود و از چهل سالگى به بعد قد انسان هر دو سال حدود شش ميلى متر کوتاه ميشود .

آيا ميدانستي سفيدرود با 800 کيلومتر طولاني ترين رود ايران ميباشد.

شنبه 3/9/1386 - 12:13
پسندیدم 0
UserName