ميهمانى ازدواج

ميهمانى ازدواج

امام رضا(ع):

مـن السنه اطعام الطعام عند التزويج.
اطعام و ميهمـانـى كـردن بـراى ازدواج از سنت است.

شنبه 3/9/1386 - 11:48
پسندیدم 0
UserName