کشف مسجدی تاریخی
کشف مسجدی تاریخی

 در اردن مسجدی تاریخی که به صدر اسلام باز می گردد و آیات قرآن و احادیث نبوی بر دیوراهای آن حک شده، در اردن کشف شده است.  

رئیس دانشکده آثار باستانی اسلامی اردن گفت: این مسجد در جنوب شرقی اردن قرار دارد و هنگام بررسی پایگاههای باستانی، بقایای یک مسجد که از سنگهایی قدیمی ساخته شده و تاریخ آن به صدر اسلام باز می گردد، در این شهر کشف شده است.

 منبع :خبرگزاری مهر

بر روی دیوارهای این مسجد با خط کوفی آیاتی از قرآن و احادیث نبوی نوشته شده است.

با توجه به اینکه این مسجد در میان سرزمین شام و جزیرة العرب قرار داشت، اهمیت اجتماعی و اقتصادی آن در آن زمان پوشیده نیست و از نقوشی که بر دیوارها کشیده شده می توان این جایگاه را به خوبی دریافت .

بررسی ها حاکی است این مسجد اوایل قرن هفتم میلادی یعنی زمانی که حدود یک قرن از ظهور اسلام گذشته بود، بنا شده است .

شنبه 3/9/1386 - 10:55
پسندیدم 0
UserName