شاخص‌های بسیج:(2)

 جهاد عمومی

مجموعه انسانهایی که‌نیروی خودشان را به‌میدان می‌آورند تا درجهاد عمومی کشور و ملتشان، در جهت رسیدن به قله‌ها، فعال باشند و با آنها همکاری کنند و در کارشان سهیم باشند؟ این، معنای بسیج است.آن مادری که باعشق به فرزند خود که عشق مادران به فرزندانشان، چیزی شبیه افسانه‌هاست؟

افسانه‌ای که هر روز در زندگی ما، هزاران و هزاران بار واقعیت و تجسم پیدا می‌کند با طوع و رغبت ، او را راهی جبهه‌ی دفاع می‌کند و بعد که جنازه فرزند شهیدش را تحویل می‌گیرد، به جای اظهار پشیمانی، به جای اظهار گله، اظهار سرافرازی و افتخار می‌کند، مظهر یک بسیجی کامل است. آن خانواده‌هایی که در دوران سخت این کشور، درهمه‌ی مشکلاتی که برسر راه این ملت وجود داشت، خود را سهیم دانستند؟ بازبانشان، با پولشان، با کار دستیشان، با حضورشان، همان کاری را که می‌توانستند انجام بدهند، آن را به میدان آوردند ، اینها بسیجیاند.

یک سیاستمدار بسیجی ، یک نظامی بسیجی، یک دانشجوی بسیجی ، یک روحانی بسیجی ، یک کشاورز بسیجی ، یک کارگر بسیجی ، یک محقق و دانشمند بسیجی، یک استاد بسیجی، از همه‌ی قشرها یک بسیجی، آن کسی است که مقدورات و امکان خود را در راه هدف‌های عظیم این ملت به میدان می‌آورد، خود را سهیم می‌کند، خود را مسوول می‌داند

شنبه 3/9/1386 - 10:41
پسندیدم 0
UserName