بسیج یعنی پاک‌ترین انسانها

 بسیج یعنی پاک‌ترین انسانها

بسیج عبارت است از مجموعه‌ای که در آنها پاک‌ترین انسانها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این ملت و برای کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده‌اند.

... مجموعه‌ای که دشمن را بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطرجمع می‌کند ...بسیج در حقیقت مظهر یک وحدت مقدس میان افراد ملت است

...بسیج در واقع مظهر عشق وایمان وآگاهی ومجاهدت و آمادگی کامل، برای سربلند کردن کشور و ملت است.

 

شنبه 3/9/1386 - 10:17
پسندیدم 0
UserName