تمامت طاعت در مقابل تمامت دوستى
توسط : یاكریم

امام هادی (ع) فرمودند:

مَن جَمَعَ لَكَ وُدَّهُ ورَأيَهُ فَاجمَع لَهُ طاعَتَكَ

هر كه تمامت دوستى خود را براى تو فراهم آورد ، تو نيز تمامت طاعت خود را برايش فرآهم آور.

تحف العقول ص 483

شنبه 3/9/1386 - 9:41
پسندیدم 0
UserName