سکسکه
توسط : aftab

 

سكسكه:

سكسكه حالتي است كه در اثر تحريك عصبي وانقباض پرده ديافراگم ايجاد مي شود وعلت اصلي آن پرخوري، ناجور خوري، غذاهاي چرب ونوشيدن آب ومايعات بعد از غذا است ولي گاهي تحريكات مغز بر روي اعصابي كه به معده منتهي مي شود باعث سكسكه هاي طولاني مي شود.

 

يكي از راه هاي درمان سكسكه امساك وپرهيز از غذا ونوشابه به منظور استراحت وكاهش فشار ماهيچه هاي معده است درصورتي كه ادامه يابد، بايد علل مغزي وعصبي آن را بررسي كرد.

 

گاهي با ايجاد يك شوك رواني وانعطاف حواس بيمار سبب توقف مي شود بدين منظور با گفتن مطلبي باعث يكه خوردن وترساندن يا شك بيمار شده، در نتيجه سكسكه متوقف مي شود.

 

 

كارهائي كه در رفع سكسكه مفيد است:

خوردن محلول رقيق آبليمو يا سركه يك استكان

خوردن محلول جوش شيرين نصف استكان

خوردن دم كرده باديان به منظور كاهش نفخ معده

آشاميدن يك ليوان آب به طور سريع در يك جرعه وبدون تنفس

حبس نفس در سينه تا حد ممكن در چند نوبت متوالي

استراحت وآرامش بدن به منظور سكون وعدم تحريك اندامهاي گوارشي.

شنبه 3/9/1386 - 9:26
پسندیدم 0
UserName