در این...
 

در این بی  

در این بی انتها وادی

چو پا از عشق بنهادی

به گرد شمع آزادی

تو را پروانگی باید

شنبه 3/9/1386 - 6:47
پسندیدم 0
UserName