امام علی (ع)
توسط : حامد...
 

امام علی (ع)

کسيکه کار نيک انجام مي دهد خودش از آن کار بهتر است وانجام دهنده کار شر از آن کار بدتر است [ چرا که آنچه در دل دارند بيش از آن است که انجام میدهند ] .

فاعل الخير خير منه ، و فاعل الشر شر منه

نهج البلاغه

شنبه 3/9/1386 - 6:26
پسندیدم 0
UserName