هنگامي که هوس ها
توسط : حامد...
 

هنگامي که هوس ها بر عقل چيره شوند ، انسان به پرتگاه ها کشيده مي شود .

شنبه 3/9/1386 - 6:25
پسندیدم 0
UserName