... !
توسط : عافی
 

برايت مي نويسم از پشت چشماني خيس،

از اشك براي تو كه بداني هستم، خواهم ماند،

چون تو مي خواهي. . . !

شنبه 3/9/1386 - 5:22
پسندیدم 0
UserName