همه چيز در مورد دندان درد
توسط : mohsenpour

همه چيز در مورد دندان درد

خدا درد دندان را نصيب هيچ کس نکند .... واقعاً وحشتناک است بخصوص که شب ها تشديد شده و خواب و آرامش را از آدمي سلب ميکند .... خوب راه حل هم اين هست که به مسکني پناه آوريم تا قابل تحمل شده و صبح فرا رسد و خودمون و به دندانپزشک برسانيم تا راه چاره اي براي درد دندان مان پيدا کند.

دندان درد از اون دردهايي است که واقعاً تحمل آن سخت است . در اين مقاله سعي ميکنيم تا علاوه بر تشريح علل ايجاد دندان درد در مورد نحوه تسکين اين درد و راههاي درمان آن و همچنين فرق دندان درد با ساير دردها هم صحبتي داشته باشيم و خلاصه هرآنچه در مورد دندان درد هست را براي تان شرح خواهم داد.

  قبل از هر چيز ميخواهم توضيحي در مورد علت ايجاد دندان در برايتان مطرح نمايم .

علت دندان درد 

قبل از شروع برسي دندان درد بد نيست به اين تصوير يک نگاه مجدد بيندازي .اين تصوير يک برش طولي از يک دندان آسياب ميباشد که اجزاء مختلف آن را بخوبي نشان ميدهد . اتاق پالپ محفظه اي است که عروق و اعصاب دندان در آن واقع شده و يک محيط بسته و استريل هست که به بيرون از بدن راهي ندارد و فقط از طريق نوک ريشه با بدن در ارتباط است . حال به علت پوسيدگي يا هر علت ديگري اين محفظه بسته آلوده به ميکروارگانيسم شود باعث ايجاد التهاب در اين ناحيه شده و چون اين محفظه بسته ميباشد و افزايش حجم ناشي از ايجاد التهاب را با افزايش فشار داخلي دندان پاسخ ميدهد به اين صورت که فشار داخلي اين حفره اتاق پالپ به صورت وحشتناکي افزايش پيدا ميکند و اين امر باعث ايجاد فشار شديد به پايانه هاي عصبي که در اين اتاق پالپ واقع هستند شده و ايجاد دندان درد شديد ميکند .و تا اين فشار هست ما دندان درد را خواهيم داشت ... مسکن هائي مانند ايبو بروفن و يا مفناميک اسيد که از دسته داروهاي ضد التهابي هست معمولا با کاهش التهاب داخل اتاق پالپ و متعاقب آن کاهش فشار داخلي موجب کاهش دندان درد ميشود و براي همين هست که براي دندان درد استفاده ميشود.

حال ما به هر وسيلهاي بتوانيم اين فشار دندان افزايش يافته داخل اتاق پالپ را کم کرده و يا از بين ببريم ميتوانيم درد دندان را کاهش دهيم . دندانپزشکان هم دقيقا همين کار را ميکنند و با تراش و باز کردن اتاق پالپ موجب کاهش درد دندان ميشوند.

 ما معمولا جلسه اول که بيمار درد شديد دارد در حد باز کردن اين حفره و پانسمان دندان کار ميکنيم تا فقط درد بيمار کاهش يافته و در جلسات بعدي اقدام به درمان ريشه دندان ميکنيم.اين در مورد علت ايجاد درد دندان.

چرا  دندان درد در شبها بيشتر است؟ خوب با توجه به توضيحي که در مورد علت دندان درد دادم شبها با توجه به حالت دراز کشي که هستيم فشار کل ناحيه سر افزايش پيدا ميکند . يعني ما وقتي در حالت ايستاده هستيم يک فشاري در رگها وجود دارد و وقتي که دراز ميکشيم فشار رگها مقداري افزايش پيدا ميکند همين امر باعث ميشود که عروقي هم که در ناحيه اتاق پالپ وجود دارد فشار شان افزايش پيدا کرده و فشار داخلي پالپ دندان باز افزايش پيدا کرده و دندان درد هم به همان نسبت افزايش پيدا کند .... براي همين هست که بيماري که دندان درد دارد شبها بلند ميشود و هي براي خودش قدم ميزند تا صبح بشه .... چون تا بخوابه درد تشديد ميشه و وقتي قدم ميزنه چون سرپا هست دردش کاهش پيدا ميکنه ؟!

شنبه 3/9/1386 - 2:29
پسندیدم 0
UserName