اس ام اس
توسط : mohsen_yahoo

مهرباني را در نگاه منتظر کودکي ديدم که آبنباتش را به دريا انداخت تا اب شيرين شود

شنبه 3/9/1386 - 0:4
پسندیدم 0
UserName