اس ام اس
توسط : mohsen_yahoo

زدم فریاد خدایا این چه رسمی ست

رفیقان را جدا کردن هنر نیست

رفیقان قلب انسانند خدایا

بدون قلب چگونه میتوان زیست

شنبه 3/9/1386 - 0:3
پسندیدم 0
UserName