...
 

از تمام راز و رمزهای عشق

جز همین سه حرف

جز همین سه حرف ساده ی میان تهی

چیز دیگری سرم نمی شود

من سرم نمی شود

ولی...

راستی

دلم چه می شود!

قیصر امین پور

 

 

جمعه 2/9/1386 - 21:25
پسندیدم 0
UserName