برای تو
توسط : msm65ahwaz

خوب من

بر روی شانه هایت

دو فرشته لانه دارند

یکی

خوبی های تو را

 می نویسد

و یکی

بدی های مرا

از چشمان تو دور می کند

 

دستنوشته الهه

جمعه 2/9/1386 - 21:17
پسندیدم 0
UserName