ويل كارنگي
توسط : nasime_zohor

ما به وسيله ي چهار چيز با مردم در تماس هستيم و ارزش موقعيت ما از روي اينها مشخص مي شود

آنچه مي كنيم  

آنچه جلوه  مي كنيم 

  آنچه كه مي گوييم 

  آن طور كه مي گوييم

         ويل كارنگي                                                                                  

جمعه 2/9/1386 - 21:11
پسندیدم 0
UserName