باران
توسط : mahdidusti

باران پاییزی چه زیباست

باران در ماه آذر چه زیباست

باران نم نم ببارد چه زیباست

باران که در پاییز جمعه بیاید چه زیباست

باران با یار غریب آید دگر واقعا زیباست

جمعه 2/9/1386 - 19:50
پسندیدم 0
UserName