یک حدیث و روایت و خوب بهش عمل کنیم بهتر از این است که هزار حدیث بخونیم.....

امام صادق (علیه السلام) می فرماید :

کار خود را بر چهار بنیان استوار ساختم ؛

1 ـ دانستم عمل مرا کس دیگری انجام نمی دهد ، پس تلاش کردم.

2 ـ دانستم خداوند بر من آگاه است ، پس حیـا کردم.

3 ـ دانستم روزیِ مرا دیگری نمی خورد ، پس آرام گرفتم .

4 ـ دانستم پایان کار من مرگ است ، پس برای آن آماده شدم.

جمعه 2/9/1386 - 16:13
پسندیدم 0
UserName
x