شهدا و ما
توسط : gomshodeyeman
پندار ما اينست كه مانديم و شهدا رفتند اما واقعيت اينست كه شهدا ماندند و زمان ما را با خود برده است سيد اهل قلم شهيد آويني
جمعه 2/9/1386 - 14:31
پسندیدم 0
UserName