تبدیل فایل های اجرایی به عکس
توسط : zizabore
اولين مطلبی که بايد بدانيد که فايلی که شما تصور ميکنيد يک عکس است يک فايل اجرايی است نه عکس ولی ظاهر ان بصورت فايل های عکس تغيير پيدا کرده است پس اول از روش ساخت شروع ميکنيم تا شما اشنايی کاملی با اين فايل اجرايی پيدا کنيد فايل اجرايی که ميخوايد به اين صورت تغيير دهيد را انتخاب کنيد مثل Server.exe اگر توجه کرده باشيد تمام فايل های اجرائی و فايل های ديگر دارای فرمول کلی name.XXX هستند که قسمت Name انتخابی است و شما هر اسمی بخواهيد برای فايل انتخاب ميکنيد ولی XXX در حالت معمول سه حرف است که بصورت استاندارد مشخص کنند نوع فايل است مثلا jpg سه حرفی است که نشان دهنده اين مطلب است که فايل شما عکس ميباشد با فرمت Jpeg يا سه حرف exe نمايشگر اين است که فايل شما اجرايی است يا mp3 سه حرفی است که نمايشگر اين است که فايل شما يک اهنگ است خوب حالا که با اين استاندارد اشنا شديد اين نکته را بايد به خاطر داشته باشيد اگر ما Server.exe که سه حرف اخر ان exe است را به jpg تغيير بدهيم يعنی فرمت عکس از نظر سيستم عامل ويندوز Server.jpg يک عکس است نه اجرايی و در هنگام نمايش با خطا روبرو ميشويد ولی نکته که به ما کمک ميکند فايل اجرايی server.exe را به جای يک عکس معرفی کنيم اين نکته است که هميشه و هميشه سه حرف اخر بعد از نقطه بيانگر نوع فايل است و به عنوان سه حرف استاندارد شناسايی ميشود يعنی اگر ما همچين فايلی داشته باشيم Server.jpg.exe توجه کنيد درست است ما بعد از اولين نقطه jpg داريم ولی هميشه سه حرف اخر بيانگر است يعنی exe بعد از نقطه دوم و اين فايل بدون مشکل اجرا ميشود خوب اين مطلب را فراموش نکنيد که مهم تعداد نقطه ها و سه حرف ها نيست بلکه مهم سه حرف اخر است يعنی server.jpg.mp3.Asghar.exe يک مثال است که اگر توجه کنيد من از اسم jpg و بعد نقطه و mp3 و بعد نقطه و غيره استفاده کردم يعنی از 2 استاندارد برای گمراه کردن کاربران ويندوز استفاده کردم ولی اخرين سه حرف را exe گذاشتم که بيانگر اجرايی بودن فايل است پس ما ميتوانيد هر چيزی بين اسم و سه حرف اخر قرار بدهيم تا کاربران را گمراه کنيم ما ميخوايم يک فايل server.exe را به جای يک عکس بفرستيم برای يکنفر پس اسم ان را به اين صورت تغيير ميدهيم server.jpg .exe و اين فايل زمانيکه مثلا با ياهو ارسال ميشود به اين صورت نمايش داده ميشود Server.jpg که طرف شما فکر ميکند عکس است و در ويندوز هم server.jpg... نمايش داده ميشود که باز هم طرف فکر ميکند عکس است
جمعه 2/9/1386 - 13:37
پسندیدم 0
UserName
x