بالا بردن سرعت مودم و كم شدن ديسكانكت ها
توسط : zizabore

ابتدا باید مراحل زیر را طی کنید :

start /  run  / win.ini                   
رو از ويندوز ييدا كنيد و بعد
[ports]
رو ييدا كنيد و كام مودمتونو ييدا كنيد و به جاى
(96000n,8,1,x)
عبارت
921600,n,8,1,p
رو تايب كنيد و سيو كنيد اميدوارم مورد استفاده قرار كيرد

جمعه 2/9/1386 - 13:32
پسندیدم 0
UserName
x