تغيير نامها...........................
توسط : hesam_k_2007
.تغيير نام دسته جمعی فايلها
 با استفاده از این ترفند میتوانید نام کلیه فایل ها اعم از عکس ، متن ، آهنگ و... را تغییر دسته جمعی دهید. به این شکل که یک نام به فایل تخصیص یافته و بقیه فایل شماره های بعدی آن فایل میشوند به عنوان مثال: (Picture(1) , Picture(2) , Picture(3 , ....
برای این کار :
1-
ابتدا تمام عکسهايی را که ميخواهيد تغيير نام دهيد انتخاب کنيد.
2-
روی اولين عکس کليک سمت راست کرده سپس آنرا Rename کنيد.مثلا MyPicture
3-
در حالی که Shift را نگه داشته اید،بين فضای خالی بين عکس اول و دوم کليک کنيد.
4-
نتيجه را ببينيد.
جمعه 2/9/1386 - 13:7
پسندیدم 0
UserName