{شماره هاي خطاي مودم2}
توسط : hesam_k_2007
دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده .COM تغییر میابد.
702-
پاسخ دستگاه زمانی در یافت می گردد که هیچ کس انظار ندارد.
703-
در فعّالیت کنونی مشکلی ایجاد شده.
704-
شماره ی callback اشتباه است.
705-
مشکل invalid auth state .
706- invalid auth state
دچار مشکل شده.
707-
علامت خطا یاب X.25.
708-
اعتبار حساب تمام شده است .
709-
تغییر پسورد روی دومین با مشکل رو به رو شده.
710-
در زمان ارتباط با مودم ، شما خطا های سری بیش از حد اشباع شده ، مشاهده می شود.
711- Rasman initialization
صورت نمی گیرد.
712-
در گاه Biplex در حال اجرا می باشد. چند لحظه بعد دوباره شماره بگیرید.
713-
مسیر های ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد.
714-
کانالهای ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمیباشد .
715-
به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن ، خطا های فراوانی رخ می دهد.
716-
پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد.
717-
آدرس های IP در static pool remote access IP وجود ندارد.
718-
مهلت برقراری تماس PPP پایان پذیرفته است.
719- PPP
توسط دستگاه راه دور پایان میابد .
720-
پروتکل های کنترل PPP پیکر بندی نشده.
721-
همتای PPP پاسخ نمی دهد.
722-
بسته ی PPP بی اعتبار می باشد.
723-
شماره تلفن ، از جمله پسوند و پیشوند ، بش از حد طولانی می باشد.
724-
پروتکل IPX نمی تواند بر روی در گاه Dial –Out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد.
725- IPX
نمی تواند روی Port (در گاه) Dial –in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است.
726-
پروتکل IPX نمی تواند برای Dial- out روی بیش از یک درگاه و در یک زمان استفاده شود.
727-
مودم نمی تواند به فایل TCPCFG.DLL دست یابد.
728-
مودم نمی تواند آداپتور IP متصل به Remote Access را پیدا کند.
729- slip
استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود.
730-
ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد.
731-
پروتکل پیکر بندی نمی شود.
732-
توافق بین PPP صورت نگرفته است.
733-
پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه سرور موجود نمی باشد.
734-
پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .
735-
آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .
736-
کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می کند.
737-
نقطه برگشت LOOPBACK DETECTED) ) شناسائی شد .
738-
سرور آدرس را مشخص نمی کند.
739-
سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
740-
دستگاههای TAPI که برای remote access پیکر بندی می شوند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند.
741-
کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید.
742-
سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .
743-
سرور راه دور به encryption نیاز دارد.
744-
نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است.
745-
یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده dial-up Networking. را دوباره نصب کنید.
751-
شما ره ی callback شما کاراکتر بی اعتبار می باشد.فقط این کاراکتر ها مجاز میباشند: - ، ( ، ) ، W، T ، P ، Space ، @ و 0 تا 9.
752-
در زمان پردازش Script یک خطای نحوی صورت می گیرد .
753-
اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده .
754-
سیستم قادر به یافتن bundle چند اتصالی نمی باشد .
755-
سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد. زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی می باشد .
756-
این اتصال هم اکنون در حال شماره گیری می باشد.
757-
خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شود . اطلاعات بیشتر را مطالعه کنید.
758-
اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد.
760-
در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی این خطا رخ می دهد.
761-
در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا رخ می دهد.
763-
اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد و یا دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LAN ها مشترک شده وجود دارد .
764-
دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .
765-
اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گزاری اتوماتیک IP مورد نظر است.
766-
سیستم نمی تواند هیچ گواهی را بیابد.
767-
اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب میگردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده .اتصال LAN را با یک آدرس IP مجزا مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .
768-
به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی گیرد .
769-
مقصد مشخصی قابل دستیابی نمی باشد.
770-
دستگاه راه دور تلاش برای برقراری ارتباط را نمی پذیرد.
771-
اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .
772-
سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن در اختیار سازگاری ندارد .
773-
امکان ایجاد اتصال میسر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .
774-
به دلیل از کار افتادگی ، موقتا اتصال صورت نمی گیرد .
775-
مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور قطع شد.
776-
مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد ، زیرا مقصد خواسته است که یک ویژگی را حفظ کند.
777-
اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم (یا سایر دستگاه های ارتباط دهنده) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل شده اند.
778-
تایید هویت سرور امکان پذیر نیست .
779-
برای برقراری dial – out این اتصال باید از Smartcard استفاده کرد .
780-
عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .
781-
تلاش برای رمز گزاری صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نشد.
782-
ترجمه آدرس شبکه در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود .
783-
اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی یابد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد .(اتصال آداپتور LAN را چک کنید .)
784-
در حالی که این اتصال را در زمان logon استفاده می کنید ، شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آن را زمان log onاستفاده نمائید باید برای استفاده از user name روی کارت smart آن را پیکر بندی کنید.
785-
در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمیتوانید شماره گیری کنید. زیرا برای استفاده از یک
Smartcard
پیکر بندی نشده است.
786-
مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا هیچ گواهی نامه ی معتبری برای تصدیق امنیت روی کامپیوتر
شما وجود ندارد .
787-
اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمیتواند کامپیوتر راه دور Authentication نماید .
788-
تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد.زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامتر های سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .
789-
تلاش برای ایجاد اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پرداز شی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است.
790-
تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تائید گواهی نامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد.
791-
اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا خط مشی امنیتی برای اتصال یافت نمی شود.
792-
اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است.
793-
اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند.
794-
ویژگی Radius این کاربر PPP نمی باشد.
795-
ویژگی Radius نوع تونلی برای این کاربر نادرست میباشد.
796-
ویژگی Radius نوع خدمات برای این کاربر نه قالب بندی می شود و نه به صورت CALLBACK قالب بندی
می شود.
797-
مودم پیدا نشد.
798-
گواهی نامه ای شناسایی نمی شود که بتواند که بتواند در پروتکل قابل ارائه استفاده شود .
799-
اشتراک اتصال اینترنت میسر نمیگردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد .
800-
مودم قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد یا سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد.
جمعه 2/9/1386 - 13:1
پسندیدم 0
UserName