سودمندترينِ چيز براى مرد
توسط : raki
امام صادق (ع) فرمودند: سودمندترينِ چيز براى مرد ، آن است كه در جستن عيب خويش‏بر ديگر مردم ، پيشى گيرد
جمعه 2/9/1386 - 12:36
پسندیدم 0
UserName
x