صبح كه از خواب پا ميشي دو تا انتخاب داري
توسط : raki
صبح كه از خواب پا ميشي دو تا انتخاب داري يا اينكه چشمات رو ببندي و دوباره برگردي به رويات و يا اينكه چشمات رو باز كني و به دنبال رويات بري و تو بيداري پيداش كني
جمعه 2/9/1386 - 12:35
پسندیدم 0
UserName
x