مهم نيست كه قشنگ باشي
توسط : raki
مهم نيست كه قشنگ باشي !!!قشنگ اينه كه مهم باشي حتي براي يك نفر
جمعه 2/9/1386 - 12:34
پسندیدم 0
UserName