انسان عاقل
توسط : raki
انسان عاقل آنست كه قبل از پايان يافتن فرصت ها، استعداد هاي خويش را شكوفا و كمال مطلوب خود را تحصيل نمايد.
جمعه 2/9/1386 - 12:33
پسندیدم 0
UserName
x