شايد ((يك روز)) خيلى بى اهميت به نظر برسد
توسط : raki
شايد ((يك روز)) خيلى بى اهميت به نظر برسد, اما از لحاظ كيفيّت با ((يك سال)) بلكه گاهي با ((ابديت)) برابر است
جمعه 2/9/1386 - 12:32
پسندیدم 0
UserName