افراد موفق كارهای متفاوت انجام نمی دهند
توسط : raki
افراد موفق كارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلكه كارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند
جمعه 2/9/1386 - 12:31
پسندیدم 0
UserName
x