تو را به جای همه کسانی که نمی شناخته ام دوست می دارم
توسط : raki
تو را به جای همه کسانی که نمی شناخته ام دوست می دارم تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست می دارم برای خاطر عطر گستره ی بیکران و برای خاطر عطر نان گرم برای خاطر برفی که آب می شود، برای نخستین گل برای خاطر جانوران پاکی که آدمی نمی رماندشان تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه کسانی که دوست نمی دارم دوست می دارم
جمعه 2/9/1386 - 12:27
پسندیدم 0
UserName
x