هر کس مرا در سرزمینی که دور از خاندانم است زیارت کند روز قیامت در سه جایگاه حساس به فریادش می رسم
توسط : raki
امام رضا (ع) فرمودند: هر کس مرا در سرزمینی که دور از خاندانم است زیارت کند روز قیامت در سه جایگاه حساس به فریادش می رسم تا از هراس های آن نجاتش بخشم: ۱- هنگام دادن نامه های اعمال به دست راست و چپ مردم ۲- هنگام عبور از پل صراط ۳- هنگام سنجش اعمال
جمعه 2/9/1386 - 12:27
پسندیدم 0
UserName
x