ملاصدرا مي گويد: خداوند بي نهايت است
توسط : raki
ملاصدرا مي گويد: خداوند بي نهايت است و لامكان و بي زمان اما به قدر فهم تو كوچك مي شود و به قدر نياز تو فرود مي آيد و به قدر آرزوي تو گسترده مي شود و به قدر ايمان تو كارگشا مي شود
جمعه 2/9/1386 - 12:25
پسندیدم 0
UserName
x