خداوند بهشت را بر هر فحاش بد زبان بي شرمي که باکي ندارد چه مي گويد و به او چه مي گويند حرام کرده است
توسط : raki
رسول الله محمد ابن عبد الله(صل الله عليه و اله):ان الله حرم الجنة على کل فحاش بذىء قليل الحياء لا يبالي ما قال و ما قيل له _ خداوند بهشت را بر هر فحاش بد زبان بي شرمي که باکي ندارد چه مي گويد و به او چه مي گويند حرام کرده است . کافي ج 2 ص 323 _ واي بر فحاشان بد دهن و بد کردار و بي شرم از عذاب خداوند متعال
جمعه 2/9/1386 - 12:21
پسندیدم 0
UserName
x