با آل علی هر که در افتاد ور افتاد
توسط : raki
دیشب به سرم باز هوای دگر افتاد در خواب مرا سوی خراسان گذر افتاد چشمم به ضریح شه والا گهر افتاد این شعر همان لحظه مرا در نظر افتاد با آل علی هر که در افتاد ور افتاد حوران بهشتی زده اند در حرمش صف خیل ملک از نور طبق ها همه بر کف شاهان به ادب در حرمش گشته مشرف این جاست که تاج از سر تاجور افتاد با آل علی هر که در افتاد ور افتاد
جمعه 2/9/1386 - 12:19
پسندیدم 0
UserName
x